Med Skandinaviens mest välanpassade maskinpark är inget projekt för stort eller för litet vare sig till dimension eller till omfattning.

En ledstjärna i vårat arbete är att alltid använda rätt utrustning på rätt plats.

Det kan till exempel innebära att :

 • Välja en maskin med 22 meters matningslängd istället för 6 meter.
 • Anlägga ett mindre antal grova pålar istället för många slanka.
 • Borra med vattedriven hammare istället för luft- eller topphammare.
 • Använda vingar istället för ringar.

Valen är många och förutsättningarna kan variera både geologiskt samt rent praktiskt fysiskt.

Genom att kontakta oss redan i projekteringsskedet kan vi med våra kunskaper och unika erfarenheter tillsammans med er skapa möjligheter för ett lyckat projekt.

Är projektet redan igång stötar vi Er gärna både praktiskt och teoretiskt för att förutse samt minimera de risker som kan uppstå längs vägen.

Med dagens högt ställda krav på utförande, provning samt dokumentation både vad det avser skarvning samt borraning kan rätt maskinval resultera i stora produktions vinster.

Borrning, Många Olika Tekniker Under Ett Begrepp

I dagsläget används i många sammanhang begreppet borrning som ett samlingsnamn för ett stort antal metoder och tekniker.

Dessa kan ses som tämligen likartade men för en entreprenads genomförande och dess resultat är det av stor vikt att dessa val görs med omtanke.

Val av metod och teknik påverkar i hög grad:

 • Kostnaden för önskat resultat
 • Förmågan att hålla tidsplan
 • Genomförandetiden
 • Arbetsmiljön
 • Miljöpåverkan i närmiljö
 • Miljöpåverkan globalt
 • Skaderisken på kringbyggnader

Nedan kommer vi redogöra för olika tekniker och metoder, detta för att Ni i samråd med oss ska välja den teknik och metod som är mest lämpad för just Erat projekt.

Kontakta Oss

Alverdens Gör Ert Jobb Enklare, Vi Hjälper Er Med Helheten

Behöver Ni hjälp med val av teknik och metod?
Kontakta Oss

Klicka Och Titta Närmare Våra Borrtjänster

Personal
Fokus
Kunskap
Kontakta Oss

Alverdens Gör Ert Jobb Enklare, Vi Hjälper Er Med Helheten

Behöver Ni hjälp med val av teknik och metod?
Kontakta Oss
Sidan uppdateras för tillfället för att er upplevelse ska bli bättre, vissa funktioner kan vara deaktiverade.